M.¯ochowska (¯M)
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 3b geografia 18
2b geografia 18
  6aiP geografia @
 
2 8:55- 9:40 1b geografia 18
2a-II,2b-II r_geografia 18
  6cP geografia @
 
3 9:50-10:35 2a-II,2b-II r_geografia 18
      6bsP geografia @
4 10:55-11:40 3a-II,3b-II r_geografia 18
    2a geografia 18
 
5 11:50-12:35          
6 12:45-13:30         1c geografia 18
7 13:40-14:25 2a geografia 18
      2b geografia 18
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2023
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum