£.Puchalski (£P)
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 4b historia 219
1b r_historia 219
3b historia 219
3b r_historia 219
 
2 8:55- 9:40 1c r_wos 219
3b r_historia 219
1b historia 219
1b historia 219
 
3 9:50-10:35 1c historia 219
1c hist. i ter. 219
1c historia 219
4b historia 219
1c hist. i ter. 219
4 10:55-11:40 2b hist. i ter. 219
2b r_historia 219
    3b historia 219
5 11:50-12:35 4b-I r_historia 219
4b-I r_historia 219
  2b historia 219
2b historia 219
6 12:45-13:30       2a historia 219
2b zaj.wych. 219
7 13:40-14:25       1c r_wos 219
2a historia 219
Drukuj plan
wygenerowano 13.09.2023
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum